Baatje Grondverzet

Baatje Grondverzet is gespecialiseerd in alle voorkomende grondbewerkingen en de activiteiten breiden zich steeds meer uit. De werkzaamheden worden verricht voor hoveniers, stratenmakers, gemeenten, particulieren, aannemers en kwekers. Baatje Grondverzet denkt in oplossingen en helpt u met kleine en grote klussen. Kenmerkend voor Baatje Grondverzet: 'wie het kleine niet eert is het grote niet weert' en 'kan niet bestaat niet'.. lees meer

Werkzaamheden

Tuinbouw

Baatje Grondverzet is begonnen in de tuinbouw, dit was in de jaren 70 en 80 de hoofd moot van het bedrijf. Hierdoor heeft Baatje Grondverzet ook alle machines die nodig zijn voor de grondbewerking in de tuinbouw. 

•    Spitten div dieptes
•    Woelen
•    Frezen
•    Egaliseren
•    Compost strooien
•    Teeltwisseling
•    Roteren

Tuinbouw

Cultuurtechnische werken

Baatje Grondverzet is groeiend op het gebied van cultuurtechnische werken. Door ons gespecialiseerd personeel en beschikking over het vakkundig materieel kunnen wij voldoen aan deze toenemende vraag.

•    Egaliseren van kavels
•    Roteren en inzaaien van gras of groenbemesters
•    Aanleg van bestrating of erfverharding
•    Plaatsen van beschoeing, damwand en vlonders
•    Graven en Dempen van sloten
•    Aanleg van drainage op diverse gronden
•    Aanleg van Paardenbakken
•    Leveren en afvoer van grond, zand en grind e.d.

Groenvoorziening

Baatje Grondverzet doet groenvoorziening voor de particulier, zoals tuin aanleg en snoeiwerk. Tevens wordt er groenvoorziening gedaan voor Gemeenten zoals beplanten van vakken. De beplanting wordt deskundig uitgevoerd. Een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden in de groenvoorziening.

•    Inzaaien van gras, groenbemesters
•    Snoeien van beplanting, verwijderen van oude beplanting
•    Borstelen van straatwerk
•    Maaien van bermen, gazons etc
•    Slootonderhoud
•    Taksnipperen
•    Bomenklimmers en zagers
•    Planten van bomen, heesters e.d.
•    Watergeven van bomen, beplanting
•    Anti worteldoek aanbrengen
•    Tevens leveren we ook goede kwaliteit bomen en beplanting

Gladheidsbestrijding

Wij doen gladheidbestrijding om uw terrein voor verkeer berijdbaar en voor voetgangers begaanbaar te houden op afroep. 
Er wordt gestrooid met wegenzout zoals die ook door verschillende overheden worden gebruikt, uiteraard altijd met specifieke aandacht voor een min mogelijke belasting van het milieu.
Bij hevige sneeuwval zal de sneeuw op een plaatselijke depot worden geschoven en op een in overleg nader te bepalen locatie worden opgeslagen.

Gladheidsbestrijding